Safir

Sangkoret Safir er et blandetkor som  ble stiftet 8. februar 1951 av medlemmer fra Bergen Gullsmedarbeiderforening.

Vår dirigent Gisken Nygård overtok koret i 1987. Under hennes ledelse har Safir vokst i både kvalitet og kvantitet – og har i dag omkring 40 medlemmer innen et bredt aldersspenn.

Safir er tilknyttet Norges Korforbund, og har opp gjennom årene deltatt på utallige sangerstevner og festivaler i inn- og utland. De siste årene har turer til Færøyene, Budapest, Latvia, Italia, Bornholm, Frankrike og York stått på programmet.

Repertoaret spenner vidt – fra enkle viser og populærmusikk til kirkemusikk og utdrag fra musikaler. Vi jobber i en "3-årssyklus", med en stor konsert hvert tredje år, en utenlandstur hvert tredje år og hvert tredje år har vi ingen andre planer enn å øve og utvikle oss.

Safir opplever en positiv utvikling og rekruttering, men vi trenger alltid nye medlemmer.

Gisken Nygård

Vår dirigent, Gisken Nygård, har sin hovedutdannelse fra musikklinjen ved Bergen Lærerhøyskole. Hun har bred musikalsk bakgrunn, instrumentalt og vokalt, både som utøver og dirigent/instruktør: Først og fremst i det frivillige musikkliv, men også i utdanningssammenheng.

Gisken var blant annet ambassadør for norsk folkemusikk (sang/kveding, lur/seljefløyte, folkedans) i Tysk-Skandinavisk samarbeid gjennom «Musikk i skolen» – og aktiv i samsang/-spill i kor og orkester (waldhorn).

Gisken har dirigert kor siden midten av 70-tallet, og har arbeidet i musikkskoler, som organist og som øvingslærer tilknyttet Bergen Musikkonservatorium (nå Griegakademiet).

Hun har arbeidet for og med Safir siden 1987, og vært drivkraften bak mange vellykkete prosjekter. Hun har også hatt flere oppdrag som dirigent/instruktør for AOF.

Til daglig arbeider Gisken i grunnskolen i Bergen.

Vil du bli medlem?

Safir øver hver torsdag kl. 19.00-21.30 i Nord-Norge-huset i Kalfarveien – klikk her for kart.

Vi er omkring 40 aktive medlemmer i alderen 30-82 år, med en snittalder som stadig kryper nedover. Vi synger alt fra drikkeviser til sakrale verk, kanskje med en særlig begeistring for musikaler.

Musikalske ambisjoner
Vi synger primært for egen glede. Vi forsøker hele tiden å utvikle oss, og gjennomfører hvert tredje år et større konsertprosjekt.

For å bli med i Safir kreves det selvsagt at du kan synge.  Det er en fordel – men absolutt ikke et krav – om du kan noter. Vår dirigent pleier nemlig å lage øvings-CDer (også tilgjengelig på nett) som man kan øve til.

Et sosialt kor
Safir er definitivt et kor som både er opptatt av det musikalske og det sosiale!

Vi har årsfest, vårtur, sommeravslutning og julebord som faste sosiale innslag. I tillegg pleier særlig høstseminaret den siste helgen i oktober å være veldig hyggelig – da tilbringer vi lørdag og søndag  på et hotell der vi synger på dagtid – og spiser, fester og synger mer på kvelds- og nattestid…

Mer nysgjerrig - eller klar for å begynne?
Gi gjerne korets leder, Grete Skjold, en lyd på SMS om du har lyst til å titte innom oss på en øving – nummeret er 416 49 939.

Dirigent Gisken Nygård pleier å ha en liten en-til-en-sangprøve med alle som ønsker å begynne hos oss. Om du vil avtale en sangprøve med henne, når du henne direkte på telefon 959 12 977.